Xem thêm

Nem lụi Huế Bà Thủy NEMLUIHUE

119.000 ₫

Nem lụi Huế Bà Thủy NEMLUIHUE

119.000 ₫
 • Số lượng: 10 cái

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 4645
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Thịt cá thát lát Huế Bà Thủy THITCATHATLAT

75.000 - 79.000 ₫

Thịt cá thát lát Huế Bà Thủy THITCATHATLAT

75.000 - 79.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1451
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Chả cá thát lát Huế Bà Thủy CHACATHATLAT

85.000 - 89.000 ₫

Chả cá thát lát Huế Bà Thủy CHACATHATLAT

85.000 - 89.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 3216
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bánh bột lọc tôm Huế Bà Thủy BANHBOTLOCTOM

95.000 - 99.000 ₫

Bánh bột lọc tôm Huế Bà Thủy BANHBOTLOCTOM

95.000 - 99.000 ₫
 • Số lượng: 25 cái

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 4367
 • |
 • 1
 • |
 • 0

Chả, mọc cua Huế CHACUAHUE

85.000 - 89.000 ₫

Chả, mọc cua Huế CHACUAHUE

85.000 - 89.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 3943
 • |
 • 3
 • |
 • 0

Hạt sen khô Tịnh Tâm Huế HATSENKHOTINHTAM

140.000 - 150.000 ₫

Hạt sen khô Tịnh Tâm Huế HATSENKHOTINHTAM

140.000 - 150.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 15
 • |
 • 1040
 • |
 • 12
 • |
 • 0

Tinh dầu tràm Huế nguyên chất 100% DAUTRAMHUE -11%

139.000 - 249.000 ₫

Tinh dầu tràm Huế nguyên chất 100% DAUTRAMHUE -11%

139.000 - 249.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 4000
 • |
 • 15
 • |
 • 0
Xem thêm

Bếp điện từ đơn Faber FB-INM1 FB-INM1 -17%

949.000 ₫ 1.150.000 ₫

Bếp điện từ đơn Faber FB-INM1 FB-INM1 -17%

949.000 ₫ 1.150.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1264
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Bếp điện từ đôi Faber FB-2INS FB-2INS -49%

8.490.000 ₫ 16.500.000 ₫

Bếp điện từ đôi Faber FB-2INS FB-2INS -49%

8.490.000 ₫ 16.500.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1059
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp điện 1 từ 1 hồng ngoại Faber FB-INE FB-INE -36%

6.790.000 ₫ 10.560.000 ₫

Bếp điện 1 từ 1 hồng ngoại Faber FB-INE FB-INE -36%

6.790.000 ₫ 10.560.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 767
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp điện từ đôi Faber FB-2IN FB-2IN -36%

6.790.000 ₫ 10.560.000 ₫

Bếp điện từ đôi Faber FB-2IN FB-2IN -36%

6.790.000 ₫ 10.560.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 812
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp điện từ đôi Canzy CZ 66B CZ-66B -50%

5.990.000 ₫ 11.980.000 ₫

Bếp điện từ đôi Canzy CZ 66B CZ-66B -50%

5.990.000 ₫ 11.980.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 898
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp điện từ đôi Canzy CZ 68B CZ-68B -50%

5.990.000 ₫ 11.980.000 ₫

Bếp điện từ đôi Canzy CZ 68B CZ-68B -50%

5.990.000 ₫ 11.980.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 721
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Bếp ga du lịch chống nổ Namilux NA-194AS NA-194AS -36%

249.000 ₫ 390.000 ₫

Bếp ga du lịch chống nổ Namilux NA-194AS NA-194AS -36%

249.000 ₫ 390.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 758
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp gas du lịch chống nổ Namilux NA-194PF NA-194PF -36%

219.000 ₫ 340.000 ₫

Bếp gas du lịch chống nổ Namilux NA-194PF NA-194PF -36%

219.000 ₫ 340.000 ₫

Hết hàng

 • 0
 • |
 • 667
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Đèn khò gas Namilux NA-167 NA-167 -20%

159.000 ₫ 199.000 ₫

Đèn khò gas Namilux NA-167 NA-167 -20%

159.000 ₫ 199.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1219
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp ga du lịch Namilux NA-161AS NA-161AS -29%

249.000 ₫ 350.000 ₫

Bếp ga du lịch Namilux NA-161AS NA-161AS -29%

249.000 ₫ 350.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 621
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Bếp gas đôi để bàn Namilux NA-606ASM NA-606ASM -33%

599.000 ₫ 900.000 ₫

Bếp gas đôi để bàn Namilux NA-606ASM NA-606ASM -33%

599.000 ₫ 900.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 672
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp gas đôi để bàn Namilux NA-610ASM NA-610ASM -33%

599.000 ₫ 900.000 ₫

Bếp gas đôi để bàn Namilux NA-610ASM NA-610ASM -33%

599.000 ₫ 900.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 516
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp gas đôi để bàn xuất khẩu Namilux NA-2063APF NA-2063APF -32%

1.350.000 ₫ 1.990.000 ₫

Bếp gas đôi để bàn xuất khẩu Namilux NA-2063APF NA-2063APF -32%

1.350.000 ₫ 1.990.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1949
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp gas âm 2 lò Blueger B216B B216B -40%

3.490.000 ₫ 5.850.000 ₫

Bếp gas âm 2 lò Blueger B216B B216B -40%

3.490.000 ₫ 5.850.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 678
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bếp gas âm 2 lò Canzy CZ 862 CZ-862 -41%

2.890.000 ₫ 4.880.000 ₫

Bếp gas âm 2 lò Canzy CZ 862 CZ-862 -41%

2.890.000 ₫ 4.880.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1267
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3470 CZ-3470 -40%

3.390.000 ₫ 5.680.000 ₫

Máy hút mùi kính cong Canzy CZ 3470 CZ-3470 -40%

3.390.000 ₫ 5.680.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 764
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ 2060I/2070I CZ-2060I/2070I -40%

2.140.000 - 2.190.000 ₫

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ 2060I/2070I CZ-2060I/2070I -40%

2.140.000 - 2.190.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 673
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ 2060B/2070B CZ-2060B/2070B -41%

1.990.000 - 2.090.000 ₫

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ 2060B/2070B CZ-2060B/2070B -41%

1.990.000 - 2.090.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 675
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ CO 60I/70I CZ-CO-60I/70I -40%

2.140.000 - 2.190.000 ₫

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ CO 60I/70I CZ-CO-60I/70I -40%

2.140.000 - 2.190.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 770
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Bộ nồi xửng inox 3 đáy 32cm Fivestar ST32-3D ST32-3D -16%

1.050.000 ₫ 1.250.000 ₫

Bộ nồi xửng inox 3 đáy 32cm Fivestar ST32-3D ST32-3D -16%

1.050.000 ₫ 1.250.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 691
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bộ nồi xửng inox 3 đáy 28cm Fivestar ST28-3DG ST28-3DG -36%

699.000 ₫ 1.090.000 ₫

Bộ nồi xửng inox 3 đáy 28cm Fivestar ST28-3DG ST28-3DG -36%

699.000 ₫ 1.090.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 679
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Nồi inox 3 đáy 32cm Fivestar N32-3D N32-3D -35%

619.000 ₫ 950.000 ₫

Nồi inox 3 đáy 32cm Fivestar N32-3D N32-3D -35%

619.000 ₫ 950.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 744
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bộ 4 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS08CG FS08CG -36%

739.000 ₫ 1.150.000 ₫

Bộ 4 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS08CG FS08CG -36%

739.000 ₫ 1.150.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 660
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Nồi inox 3 đáy nắp kính 24cm Fivestar N24-3DG N24-3DG -38%

279.000 ₫ 450.000 ₫

Nồi inox 3 đáy nắp kính 24cm Fivestar N24-3DG N24-3DG -38%

279.000 ₫ 450.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 548
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Nồi inox 3 đáy nắp kính 20cm Fivestar N20-3DG N20-3DG -38%

249.000 ₫ 400.000 ₫

Nồi inox 3 đáy nắp kính 20cm Fivestar N20-3DG N20-3DG -38%

249.000 ₫ 400.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 715
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Nồi inox 3 đáy nắp kính 16cm Fivestar N16-3DG N16-3DG -37%

219.000 ₫ 350.000 ₫

Nồi inox 3 đáy nắp kính 16cm Fivestar N16-3DG N16-3DG -37%

219.000 ₫ 350.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 704
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Quánh inox 3 đáy nắp kính 16cm Fivestar Q16-3DG Q16-3DG -37%

219.000 ₫ 350.000 ₫

Quánh inox 3 đáy nắp kính 16cm Fivestar Q16-3DG Q16-3DG -37%

219.000 ₫ 350.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 630
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Quánh inox 3 đáy nắp kính 14cm Fivestar Q14-3DG Q14-3DG -34%

199.000 ₫ 300.000 ₫

Quánh inox 3 đáy nắp kính 14cm Fivestar Q14-3DG Q14-3DG -34%

199.000 ₫ 300.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 574
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Quánh inox 3 đáy nắp kính 12cm Fivestar Q12-3DG Q12-3DG -32%

169.000 ₫ 250.000 ₫

Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS06CG FS06CG -32%

579.000 ₫ 850.000 ₫

Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS06CG FS06CG -32%

579.000 ₫ 850.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 718
 • |
 • 0
 • |
 • 0
Xem thêm

Cách chữa ho trẻ sơ sinh bằng dầu tràm

16/11/2020 11:30:00 SA

Dầu tràm không chỉ dùng để chữa sưng, chữa cảm sốt, chống lạnh mà còn giúp chữa ho vô cùng tốt, nhất là với những trẻ sơ sinh, nếu các mẹ chưa biết thì có thể áp dụng ngay bây giờ sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
Xem thêm

Sai lầm "chết người" khi rã đông thực phẩm đông lạnh

05/08/2019 12:00:00 SA

Rất nhiều bà nội trợ có thói quen cất trữ và bảo quản thực phẩm trong ngăn đá tủ lạnh tuy nhiên nếu không biết cách rã đông đúng cách, bạn sẽ ăn độc tố vào người.

Sử dụng chảo sao cho đúng cách

20/07/2019 12:00:00 SA

BẠN CÓ ĐANG SỬ DỤNG CHẢO CHỐNG DÍNH… SAI BÉT?
Xem thêm

CÁC MÓN NGON CHẾ BIẾN VỚI NEM LỤI HUẾ

15/06/2021 12:00:00 SA

Nem lụi nhiều nơi bán và nhiều nơi làm nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là NEM LỤI HUẾ BÀ THỦY - NGON LẠ LÙNG! Điều làm nên sự Tuyệt vời ở Nem lụi Huế bà Thủy bởi chữ TÂM VÀ TÀI! Bà luôn khiến quý khách phải ngỡ ngàng bởi ngon XUẤT SẮC - KHÔNG NƠI NÀO SÁNH BẰNG. NEM LỤI HUẾ bà Thủy ngoài cuốn có thể kẹp bánh mỳ, sốt ăn với cơm đều vô cùng NGON

Các món ăn với chả cua Huế

25/06/2019 12:00:00 SA

Ẩm thực Huế thứ gì cũng muốn thử, riêng món chả cua, miền Bắc gọi là mọc cua thì ngon lạ ngon lùng: vừa thơm ngon lại dẻo dai, mềm,nhiều dinh dưỡng… vừa có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon và bổ, có thể rán hoặc nấu canh.

Cách nấu Bún Bò Huế và chả cua chuẩn Huế

16/06/2019 12:00:00 SA

Bún bò Huế đúng gốc ngoài thịt bò gân thái lát, thịt bò tái, chân giò heo, đôi lúc còn dùng giò sống trộn với thịt cua, nhích từng viên tròn, thả vào nồi nước dùng. Ăn rất lạ và ngon.

Bột làm bánh lọc

15/06/2019 12:00:00 SA

Bột làm bánh được làm từ bột sắn được lọc tinh, bột này ăn rất mát, tốt cho người nóng gan hoặc hay bị nhiệt.
Xem thêm

5 điều cha mẹ nên làm để giúp con hứng thú học tập

06/10/2019 12:00:00 SA

Không có hứng thú học tập, dần dần con sẽ trở nên lười nhác, không có tinh thần tự giác học tập. Những điều cha mẹ làm cho con dưới đây sẽ “lên dây cót” tinh thần, biến con từ một đứa trẻ lười nhác, chây ỳ trở nên hứng thú học tập.

Văn hóa đọc

28/07/2019 12:00:00 SA

Bố mẹ ơi! Đừng biến những ngày hè của con thành "học kỳ thứ 3" ạ. Muốn con học giỏi thì con phải yêu thích học và ham học. Bố mẹ hãy luôn bên con động viên và tâm sự và hỏi han con nhé!

Phụ huynh cần làm với trẻ trước khi vào lớp 1

22/07/2019 12:00:00 SA

Con vào lớp 1 bố mẹ cần chuẩn bị những gì để con không bị khủng hoảng?