Thực phẩm sạch

Thực phẩm sạch

Thương hiệu nổi bật

Hiển thị 1 đến 8 của 8 bản ghi

Nem lụi Huế Bà Thủy NEMLUIHUE

119.000 ₫

Nem lụi Huế Bà Thủy NEMLUIHUE

119.000 ₫
 • Số lượng: 10 cái

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 4080
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Thịt cá thát lát Huế Bà Thủy THITCATHATLAT

75.000 - 79.000 ₫

Thịt cá thát lát Huế Bà Thủy THITCATHATLAT

75.000 - 79.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 1218
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Chả cá thát lát Huế Bà Thủy CHACATHATLAT

85.000 - 89.000 ₫

Chả cá thát lát Huế Bà Thủy CHACATHATLAT

85.000 - 89.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 2742
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Bánh bột lọc tôm Huế Bà Thủy BANHBOTLOCTOM

95.000 - 99.000 ₫

Bánh bột lọc tôm Huế Bà Thủy BANHBOTLOCTOM

95.000 - 99.000 ₫
 • Số lượng: 25 cái

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 3776
 • |
 • 1
 • |
 • 0

Chả, mọc cua Huế CHACUAHUE

80.000 - 89.000 ₫

Chả, mọc cua Huế CHACUAHUE

80.000 - 89.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 3419
 • |
 • 3
 • |
 • 0

Hạt sen tươi Tịnh Tâm Huế loại 1 HATSENTUOITINHTAM

52.500 - 55.000 ₫

Hạt sen tươi Tịnh Tâm Huế loại 1 HATSENTUOITINHTAM

52.500 - 55.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 2031
 • |
 • 0
 • |
 • 0

Hạt sen khô Tịnh Tâm Huế HATSENKHOTINHTAM

140.000 - 150.000 ₫

Hạt sen khô Tịnh Tâm Huế HATSENKHOTINHTAM

140.000 - 150.000 ₫
 • Khối lượng tịnh: 250g

Thêm vào Giỏ hàng

 • 15
 • |
 • 814
 • |
 • 12
 • |
 • 0

Tinh dầu tràm Huế nguyên chất 100% DAUTRAMHUE -11%

139.000 - 249.000 ₫

Tinh dầu tràm Huế nguyên chất 100% DAUTRAMHUE -11%

139.000 - 249.000 ₫

Thêm vào Giỏ hàng

 • 0
 • |
 • 3571
 • |
 • 15
 • |
 • 0